خانه » مجله مرسی دانلود » بیوگرافی » بازیگران » چهره ها در شبکه های اجتماعی (۴۱۳)

تبلیغ در مرسی دانلود

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی + روضه و دعا

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی + روضه و دعا

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی + روضه و دعا

دانلود روضه شیخ احمد کافی – دانلود روضه شیخ احمد کافی – دانلود دعا شیخ احمد کافی 

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی + روضه و دعا

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی + روضه و دعا

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی

شیخ احمد کافی یزدی در عصر پهلوی اول در یک خانواده ده نفری به دنیا آمد، در یکی از سخنرانی‌ها این طور تعریف می‌کند: «یکی از من پرسید شما اهل کجا هستید؟ من هم گفتم اهل بین‌الملل، اصلیتم یزدی هست متولد مشهد و ساکن تهران» بعد از این جمله‌ها به شوخی به مردم می‌گوید: «ما یزدی‌ها خیلی آدمای خوبی هستیم.» در اواخر دوران حکومت پهلوی دوم کشته شد. در واقع دوران فعالیتش در زمینه‌های مختلف هم‌زمان با نابه‌سامانی‌ها بود. ویکی  با رسانه مرسی دانلود همراه باشید

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی

 

ایمان ۱ ۴۳:۵۱
ایمان ۲ ۳۷:۱۵
مدافعان دین الهی۱ ۴۳:۰۵
مدافعان دین الهی۲ ۴۰:۱۸
حقیقت ایمان۱ ۱۷:۵۰
حقیقت ایمان۲ ۴۱:۱۹
خصوصیات مومن واقعی۱ ۱۹:۲۲
خصوصیات مومن واقعی۲ ۳۸:۰۴
نشانه ها ی مومن-سقا۲ ۱۹:۲۲
نشانه ها ی مومن-سقا۲ ۳۸:۰۴
گناهان کبیره۱ ۳۰:۰۷
گناهان کبیره۲ ۲۹:۴۰
قلوب مردم ۱ ۳۹:۲۶
قلوب مردم ۲ ۴۳:۴۷
ایمان به خدا ۵۱:۱۷
فساد ۱ ۲۷:۵۲
فساد ۲ ۲۴:۵۲
اصلاح امت۱ ۴۲:۰۴
اصلاح امت۲ ۴۲:۳۰
شراب خواری۱ ۳۱:۳۵
شراب خواری۲ ۲۰:۰۰
ارزش عمر ۴۷:۲۶
حقوق والدین ۵۰:۲۱
خوف و رجاء ۵۶:۵۸
قلوب مردم ۱:۲۳:۰۵

 

تقوا در خلوت ۵۲:۲۰

 

شناخت امام زمان ۱ ۲۹:۵۸
شناخت امام زمان ۲ ۳۱:۱۱
ولادت امام زمان ۱ ۲۹:۳۴
ولادت امام زمان۲ ۲۹:۱۳
امام زمان علیه اسلام ۵۸:۱۳
ابراهیم و نمرود ۵۲:۳۱
کودکی حضرت محمد صلوات ا.. علیه و آله ۱:۵۰:۵۰
موسی و فرعون ۱:۰۰:۲۴
حضرت علی علیه السلام و عایشه ۵۰:۲۱
عرینب ۵۰:۵۶
اسکندر و فغفور ۵۶:۲۳
اصحاب اخدود ۴۱:۳۴
اصحاب رقیم ۵۰:۲۲
اصحاب کهف ۵۷:۱۹
بخت النصر ۵۶:۲۳
برسیای عابد ۵۶:۳۳
بلم بئورا ۴۹:۴۸
بهلول نباش ۵۰:۳۰
پسر جیب بر ۵۱:۵۸
جوان خارکن ۴۹:۴۵
خیبر و فدک ۵۵:۴۸

 

داستان سلیمان و مورچه ۳۴:۳۳
داستان ملا ممد – برگشتن از درون قبر – امام حسن ۱ ۳۰:۵۲
داستان ملا ممد – برگشتن از درون قبر – امام حسن ۲ ۲۵:۰۸
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۱ ۲۷:۰۲
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۱ ۲۷:۰۲
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۲ ۱۸:۲۷
معجزه امام رضا ۱ ۲۳:۵۲
معجزه امام رضا ۲ ۲۴:۳۹
میر اسحاق استر آبادی-زن اشرف اهنگر۱ ۳۰:۵۴
میر اسحاق استر آبادی – زن اشرف اهنگر ۲ ۲۳:۵۹
داستان انار خواستن حضرت زهرا – شیخ عباس قمی ۱ ۲۶:۱۳
داستان انار خواستن حضرت زهرا – شیخ عباس قمی ۲ ۲۸:۲۹
قضیه انار – دختر در راه نجف ۱ ۲۹:۴۴
قضیه انار – دختر در راه نجف ۲ ۲۱:۰۵
تقوا در خلوت – قواص و بلم ۱ ۳۵:۵۴
تقوا در خلوت – قواص وبلم ۲ ۲۲:۳۷
اصحاب کهف – احباب یهود ۱ ۲۹:۴۸
اصحاب کهف – احباب یهود ۲ ۲۹:۵۰
غلام و ارباب – زلزله در روایات ۱ ۲۶:۲۳
غلام و ارباب – زلزله در روایات ۲ ۲۹:۴۵
تاجر و گدا – جنایات منصور۱ ۵۱:۲۷
تاجر و گدا-جنایات منصور۲ ۳۲:۳۸
غلام سیاه و دعای باران۱ ۲۹:۰۷
غلام سیاه و دعای باران۲ ۲۹:۱۲
عابد و چوپان ۱ ۳۰:۲۳
عابد و چوپان ۲ ۲۶:۴۶
جنگ خیبر – فدک ۱ ۲۴:۵۹
جنگ خیبر – فدک ۲ ۳۴:۰۵
تلفن به کربلا ۱ ۳۲:۵۰
تلفن به کربلا ۲ ۲۳:۴۷
قدرشناسی فرصتها۱ ۴۷:۲۳
قدرشناسی فرصتها۲ ۳۲:۰۸
جنگ جمل۱ ۲۹:۵۵
جنگ جمل۲ ۲۹:۵۰

 

ملا عباس چاووش ۱ ۳۴:۱۲
ملا عباس چاووش ۲ ۳۴:۱۲
ابوبغل کاتب ۴۴:۲۳
مرد کاشانی ۳۸:۰۰
آیت الله اصفهانی۱ ۲۵:۵۵
آیت الله اصفهانی۲ ۲۶:۴۲
حسن علی حمال – بهلول نباش – حضرت جواد۱ ۳۶:۱۶
حسن علی حمال – بهلول نباش – حضرت جواد۲ ۲۱:۳۱
یوسف و زلیخا۱ ۲۷:۱۹
یوسف و زلیخا۲ ۲۹:۰۳
حبیب بن مظاهر-اویس قرنی۱ ۳۳:۲۴
حبیب بن مظاهر-اویس قرنی۲ ۱۲:۳۷
حضرت عباس۱ ۳۰:۳۸
حضرت عباس۲ ۲۴:۴۴
جنایات هارون الرشید۱ ۴۶:۵۷
جنایات هارون الرشید۲ ۳۹:۱۲
عطبه بصری-هجده سر بریده۱ ۲۷:۰۴
عطبه بصری-هجده سر بریده۲ ۲۳:۴۴
ارینب – هنده۱ ۲۹:۵۶
ارینب – هنده۲ ۳۱:۲۶
علامه حلی- ورود به کربلا۱ ۲۴:۴۱
علامه حلی- ورود به کربلا۲ ۲۷:۰۹
موسی و قارون۱ ۴۴:۰۰
موسی و قارون۲ ۳۸:۴۰
دختر طائف۱ ۳۱:۵۶
دختر طائف۲ ۲۲:۰۴
قیامت – حر۱ ۴۵:۳۲
قیامت – حر۲ ۳۲:۰۰
جنایات یهود-موسی بن جعفر۱ ۲۹:۵۱
جنایات یهود-موسی بن جعفر۲ ۲۷:۵۸
ابوذر غفاری۱ ۳۰:۵۳
ابوذر غفاری۲ ۳۹:۲۵
اسماعیل هرقلی۱ ۲۴:۱۸
اسماعیل هرقلی۱ ۲۷:۲۵
وصیت نامه-علامه بحر العلوم۱ ۳۷:۰۰
وصیت نامه-علامه بحر العلوم۲ ۲۴:۲۳
موعظه جبریل به پیامبر۱ ۲۸:۴۱
موعظه جبریل به پیامبر۲ ۲۹:۱۸
میرزای شیرازی۱ ۲۹:۴۰
میرزای شیرازی۲ ۲۸:۳۴
عابد و شیطان-لیلی و مجنون۱ ۴۱:۰۴
عابد و شیطان-لیلی و مجنون۲ ۴۸:۱۷
منصور دوانیقی – کاخ حمرا ۱ ۴۱:۵۹
منصور دوانیقی – کاخ حمرا ۲ ۳۲:۱۹
شطیطه۱ ۴۷:۱۷
شطیطه۲ ۳۷:۱۷
عمر و عاص و معاویه۱ ۳۷:۳۱
عمر و عاص و معاویه۲ ۴۴:۲۶
بلعم بن باعورا ۱ ۳۲:۵۱
بلعم بن باعورا ۲ ۲۴:۰۵
میثم تمار- امام حسین۱ ۲۶:۳۱
میثم تمار- امام حسین۲ ۲۳:۲۷
شیخ حسین آل رحیم۱ ۲۳:۲۲
شیخ حسین آل رحیم۲ ۲۱:۲۴
دوطفلان مسلم۱ ۲۹:۴۸
دوطفلان مسلم۲ ۳۰:۰۷

-معنای واقعی «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء» را از شهید کافی بشنوید.

١- داستان عابد که چگونه شيطان سعي کرد او را به گناه وادار کند
٢– داستان ابوبقل کاتب که مورد غضب حاکم قرار گرفته بود و توسل او به امام زمان
٣– داستان علامه حلي و کمک امام زمان عليه السلام به او در نوشتن کتاب
٤– نتيجه عمل که چگونه به خود انسان بر ميگردد – شفاي هنده به دست امام حسين (ع)
٥– ميراسحاق استرآبادي و کمک امام زمان (ع) به او در بيابان
٦– آيت الله اصفهاني و کمک امام زمان (ع) به او در پرداخت مخارج حوزه علميه نجف
٧– دين و حجاب
٨– دعاي کميل
٩– دعاي ندبه
١٠– ميرزا عبدالحميد قزويني و تشرف او به خدمت امام زمان (ع)
١١– حديث کسا
١٢– حقوق فرزندان به گردن والدين – داستان ازدواج حضرت زهرا(سلام الله عليها) با اميرالمومنين علي (ع)
١٣– تشرف اسماعيل هرقلي با امام زمان عليه السلام
١٤– توسل به امام زمان (ع) در مسجد جمکران
١٥– مرد کاشاني و تشرف او به خدمت امام زمان (ع)
١٦– مراسم نوزدهم رمضان
١٧– صالح پيامبر عليه السلام
١٨– شيخ مفيد و فتواي اشتباه و دخالت امام زمان عليه السلام
١٩– شيخ حسين آل رحيم نجفي و تشرف او به خدمت امام زمان (ع) در مسجد کوفه – توسل شهيد کافي به امام زمان (ع)
٢٠– توفاني شدن دريا و نجات کودک و مادرش
٢١– اسلام و زلزله
٢٢– دستان شفابخش امام حسين (ع)
٢٣– صفات مومن از زبان پيامبر (ص)، امام حسين (ع) و امام صادق (ع)
٢٤– مامون و پسرانش – چرا هارون الرشيد امام کش شد؟!
٢٥– صبر و صدق
٢٦– عجايب خلقت و طبيعت
٢٧– حفظ اسرار و مداراي با مردم
٢٨– ابراهيم و نمرود
٢٩– علي (ع) کيست؟
٣٠– پيامي از کره ماه به بشريت
٣١– درباره آفات زبان و بلايايي که به دنبال دارد
٣٢– سرپوشي و مزاياي آن در زندگي
٣٣– زندگي حضرت سلمان
٣٤– مراسم وفات حضرت فاطمه – داستان ديدار اسماعيل هرقلي با امام زمان (ع) – منقلب شدن شهيد کافي در بالاي منبر و دعا براي امام خميني که در آن زمان در نجف در تبعيد بودند. آفرين به شجاعت و شهامت اين مرد خدا!
٣٥– فقر و اسلام
٣٦– گاو بني اسراييل
٣٧– يوسف و زليخا
٣٨– باليدن به چيزهاي مادي و عاقبت آن از نظر قرآن – داستان شگفت انگيز عتبه بصير
٣٩– محمد بن عيسي بحريني و تشرف او به خدمت امام زمان (ع)
٤٠– دو طفلان مسلم و داستان شهادت آنها
٤١– داستان ترماه بن آدا از ياران اميرالمومنين علي (ع)
٤٢– روضه هنده
٤٣– ميثم تمار
٤٤– مقدس اردبيلي
٤٥– قيامت و مردم
٤٦– فرعون و آرايشگر
٤٧– ظاهربيني – داستان بيماري حضرت زهرا (س) و انار
٤٨– صفات شيعه
٤٩– صالح پيامبر
٥٠– زندان
٥١– زمامداران
٥٢– روز قيامت
٥٣– روحانيت و مردم
٥٤– درباره نماز
٥٥– درباره چشم
٥٦– دختر طايف
٥٧– حقانيت اسلام
٥٨– جغد و بهلول
٥٩– مراسم تولد حضرت علي (ع) – يکي از سخنرانيهاي بسيار زيباي شهيد کافي
٦٠– تولد امام زمان (ع)
٦١– امت اسلامي
٦٢– اسلام و زلزله
٦٣ – ازدواج حضرت زهرا (س)
٦٤ – ارزش عبادت جوان
٦٥– مراسم اربعين در کرج
٦٦– مراسم احيا در مسجد اعظم قم
٦٧– احترام به پدر
٦٨– احترام به مادر
٦٩– ايمان و مردم
٧٠– درباره معاد
٧١– شب ٢١ ماه رمضان
٧٢– مردم و قيامت
٧٣– مسئوليت و مردم
٧٤– نشانه هاي ايمان
٧٥– وصيتنامه علام بحرالعلوم
٧٦– وفات حضرت زهرا (س)
٧٧– دعاي سمات
٧٨– ابراهيم و نمرود
٧٩– کودکي حضرت محمد (ص)
٨٠– موسي و فرعون
٨١– حضرت علي (ع) و عايشه
٨٢– ارزش عمر
٨٣– مردم چند دسته اند؟
٨٤– اسکندر و فغفور
٨٥– اصحاب اخدود
٨٦– اصحاب رغيم
٨٧– اصحاب کهف
٨٨– امام زمان (عج)
٨٩– ايمان به خدا
٩٠– بخت النصر
٩١– برسيساي عابد
٩٢– اسلام و مردم
٩٣– بلعم باعورا
٩٤– بهلول نباش
٩٥– دين و حجاب
٩٦– پسر دزد و جيب بر
٩٧– تقوا در خلوت
٩٨– جوان خارکن
٩٩– حقوق والدين
١٠٠– خوف و رجا
١٠١– خيبر و فدک
١٠٢– قلوب مردم

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی

دانلود روضه شیخ احمد کافی

دانلود روضه شیخ احمد کافی

دانلود دعا شیخ احمد کافی 

دانلود روضه شیخ احمد محرم

مطالب پیشنهادی:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای سایت مرسی دانلود محفوظ است - مرسی دانلود