مرسی دانلود

  • admin1
  • 30 دسامبر 16
  • ادعیه و زیارت

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی + روضه و دعا

دانلود روضه شیخ احمد کافی – دانلود روضه شیخ احمد کافی – دانلود دعا شیخ احمد کافی 

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی + روضه و دعا

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی + روضه و دعا

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی

شیخ احمد کافی یزدی در عصر پهلوی اول در یک خانواده ده نفری به دنیا آمد، در یکی از سخنرانی‌ها این طور تعریف می‌کند: «یکی از من پرسید شما اهل کجا هستید؟ من هم گفتم اهل بین‌الملل، اصلیتم یزدی هست متولد مشهد و ساکن تهران» بعد از این جمله‌ها به شوخی به مردم می‌گوید: «ما یزدی‌ها خیلی آدمای خوبی هستیم.» در اواخر دوران حکومت پهلوی دوم کشته شد. در واقع دوران فعالیتش در زمینه‌های مختلف هم‌زمان با نابه‌سامانی‌ها بود. ویکی  با رسانه مرسی دانلود همراه باشید

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی

 

ایمان ۱۴۳:۵۱
ایمان ۲۳۷:۱۵
مدافعان دین الهی۱۴۳:۰۵
مدافعان دین الهی۲۴۰:۱۸
حقیقت ایمان۱۱۷:۵۰
حقیقت ایمان۲۴۱:۱۹
خصوصیات مومن واقعی۱۱۹:۲۲
خصوصیات مومن واقعی۲۳۸:۰۴
نشانه ها ی مومن-سقا۲۱۹:۲۲
نشانه ها ی مومن-سقا۲۳۸:۰۴
گناهان کبیره۱۳۰:۰۷
گناهان کبیره۲۲۹:۴۰
قلوب مردم ۱۳۹:۲۶
قلوب مردم ۲۴۳:۴۷
ایمان به خدا۵۱:۱۷
فساد ۱۲۷:۵۲
فساد ۲۲۴:۵۲
اصلاح امت۱۴۲:۰۴
اصلاح امت۲۴۲:۳۰
شراب خواری۱۳۱:۳۵
شراب خواری۲۲۰:۰۰
ارزش عمر۴۷:۲۶
حقوق والدین۵۰:۲۱
خوف و رجاء۵۶:۵۸
قلوب مردم۱:۲۳:۰۵

 

تقوا در خلوت۵۲:۲۰

 

شناخت امام زمان ۱۲۹:۵۸
شناخت امام زمان ۲۳۱:۱۱
ولادت امام زمان ۱۲۹:۳۴
ولادت امام زمان۲۲۹:۱۳
امام زمان علیه اسلام۵۸:۱۳
ابراهیم و نمرود۵۲:۳۱
کودکی حضرت محمد صلوات ا.. علیه و آله۱:۵۰:۵۰
موسی و فرعون۱:۰۰:۲۴
حضرت علی علیه السلام و عایشه۵۰:۲۱
عرینب۵۰:۵۶
اسکندر و فغفور۵۶:۲۳
اصحاب اخدود۴۱:۳۴
اصحاب رقیم۵۰:۲۲
اصحاب کهف۵۷:۱۹
بخت النصر۵۶:۲۳
برسیای عابد۵۶:۳۳
بلم بئورا۴۹:۴۸
بهلول نباش۵۰:۳۰
پسر جیب بر۵۱:۵۸
جوان خارکن۴۹:۴۵
خیبر و فدک۵۵:۴۸

 

داستان سلیمان و مورچه۳۴:۳۳
داستان ملا ممد – برگشتن از درون قبر – امام حسن ۱۳۰:۵۲
داستان ملا ممد – برگشتن از درون قبر – امام حسن ۲۲۵:۰۸
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۱۲۷:۰۲
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۱۲۷:۰۲
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۲۱۸:۲۷
معجزه امام رضا ۱۲۳:۵۲
معجزه امام رضا ۲۲۴:۳۹
میر اسحاق استر آبادی-زن اشرف اهنگر۱۳۰:۵۴
میر اسحاق استر آبادی – زن اشرف اهنگر ۲۲۳:۵۹
داستان انار خواستن حضرت زهرا – شیخ عباس قمی ۱۲۶:۱۳
داستان انار خواستن حضرت زهرا – شیخ عباس قمی ۲۲۸:۲۹
قضیه انار – دختر در راه نجف ۱۲۹:۴۴
قضیه انار – دختر در راه نجف ۲۲۱:۰۵
تقوا در خلوت – قواص و بلم ۱۳۵:۵۴
تقوا در خلوت – قواص وبلم ۲۲۲:۳۷
اصحاب کهف – احباب یهود ۱۲۹:۴۸
اصحاب کهف – احباب یهود ۲۲۹:۵۰
غلام و ارباب – زلزله در روایات ۱۲۶:۲۳
غلام و ارباب – زلزله در روایات ۲۲۹:۴۵
تاجر و گدا – جنایات منصور۱۵۱:۲۷
تاجر و گدا-جنایات منصور۲۳۲:۳۸
غلام سیاه و دعای باران۱۲۹:۰۷
غلام سیاه و دعای باران۲۲۹:۱۲
عابد و چوپان ۱۳۰:۲۳
عابد و چوپان ۲۲۶:۴۶
جنگ خیبر – فدک ۱۲۴:۵۹
جنگ خیبر – فدک ۲۳۴:۰۵
تلفن به کربلا ۱۳۲:۵۰
تلفن به کربلا ۲۲۳:۴۷
قدرشناسی فرصتها۱۴۷:۲۳
قدرشناسی فرصتها۲۳۲:۰۸
جنگ جمل۱۲۹:۵۵
جنگ جمل۲۲۹:۵۰

 

ملا عباس چاووش ۱۳۴:۱۲
ملا عباس چاووش ۲۳۴:۱۲
ابوبغل کاتب۴۴:۲۳
مرد کاشانی۳۸:۰۰
آیت الله اصفهانی۱۲۵:۵۵
آیت الله اصفهانی۲۲۶:۴۲
حسن علی حمال – بهلول نباش – حضرت جواد۱۳۶:۱۶
حسن علی حمال – بهلول نباش – حضرت جواد۲۲۱:۳۱
یوسف و زلیخا۱۲۷:۱۹
یوسف و زلیخا۲۲۹:۰۳
حبیب بن مظاهر-اویس قرنی۱۳۳:۲۴
حبیب بن مظاهر-اویس قرنی۲۱۲:۳۷
حضرت عباس۱۳۰:۳۸
حضرت عباس۲۲۴:۴۴
جنایات هارون الرشید۱۴۶:۵۷
جنایات هارون الرشید۲۳۹:۱۲
عطبه بصری-هجده سر بریده۱۲۷:۰۴
عطبه بصری-هجده سر بریده۲۲۳:۴۴
ارینب – هنده۱۲۹:۵۶
ارینب – هنده۲۳۱:۲۶
علامه حلی- ورود به کربلا۱۲۴:۴۱
علامه حلی- ورود به کربلا۲۲۷:۰۹
موسی و قارون۱۴۴:۰۰
موسی و قارون۲۳۸:۴۰
دختر طائف۱۳۱:۵۶
دختر طائف۲۲۲:۰۴
قیامت – حر۱۴۵:۳۲
قیامت – حر۲۳۲:۰۰
جنایات یهود-موسی بن جعفر۱۲۹:۵۱
جنایات یهود-موسی بن جعفر۲۲۷:۵۸
ابوذر غفاری۱۳۰:۵۳
ابوذر غفاری۲۳۹:۲۵
اسماعیل هرقلی۱۲۴:۱۸
اسماعیل هرقلی۱۲۷:۲۵
وصیت نامه-علامه بحر العلوم۱۳۷:۰۰
وصیت نامه-علامه بحر العلوم۲۲۴:۲۳
موعظه جبریل به پیامبر۱۲۸:۴۱
موعظه جبریل به پیامبر۲۲۹:۱۸
میرزای شیرازی۱۲۹:۴۰
میرزای شیرازی۲۲۸:۳۴
عابد و شیطان-لیلی و مجنون۱۴۱:۰۴
عابد و شیطان-لیلی و مجنون۲۴۸:۱۷
منصور دوانیقی – کاخ حمرا ۱۴۱:۵۹
منصور دوانیقی – کاخ حمرا ۲۳۲:۱۹
شطیطه۱۴۷:۱۷
شطیطه۲۳۷:۱۷
عمر و عاص و معاویه۱۳۷:۳۱
عمر و عاص و معاویه۲۴۴:۲۶
بلعم بن باعورا ۱۳۲:۵۱
بلعم بن باعورا ۲۲۴:۰۵
میثم تمار- امام حسین۱۲۶:۳۱
میثم تمار- امام حسین۲۲۳:۲۷
شیخ حسین آل رحیم۱۲۳:۲۲
شیخ حسین آل رحیم۲۲۱:۲۴
دوطفلان مسلم۱۲۹:۴۸
دوطفلان مسلم۲۳۰:۰۷

-معنای واقعی «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء» را از شهید کافی بشنوید.

١- داستان عابد که چگونه شيطان سعي کرد او را به گناه وادار کند
٢– داستان ابوبقل کاتب که مورد غضب حاکم قرار گرفته بود و توسل او به امام زمان
٣– داستان علامه حلي و کمک امام زمان عليه السلام به او در نوشتن کتاب
٤– نتيجه عمل که چگونه به خود انسان بر ميگردد – شفاي هنده به دست امام حسين (ع)
٥– ميراسحاق استرآبادي و کمک امام زمان (ع) به او در بيابان
٦– آيت الله اصفهاني و کمک امام زمان (ع) به او در پرداخت مخارج حوزه علميه نجف
٧– دين و حجاب
٨– دعاي کميل
٩– دعاي ندبه
١٠– ميرزا عبدالحميد قزويني و تشرف او به خدمت امام زمان (ع)
١١– حديث کسا
١٢– حقوق فرزندان به گردن والدين – داستان ازدواج حضرت زهرا(سلام الله عليها) با اميرالمومنين علي (ع)
١٣– تشرف اسماعيل هرقلي با امام زمان عليه السلام
١٤– توسل به امام زمان (ع) در مسجد جمکران
١٥– مرد کاشاني و تشرف او به خدمت امام زمان (ع)
١٦– مراسم نوزدهم رمضان
١٧– صالح پيامبر عليه السلام
١٨– شيخ مفيد و فتواي اشتباه و دخالت امام زمان عليه السلام
١٩– شيخ حسين آل رحيم نجفي و تشرف او به خدمت امام زمان (ع) در مسجد کوفه – توسل شهيد کافي به امام زمان (ع)
٢٠– توفاني شدن دريا و نجات کودک و مادرش
٢١– اسلام و زلزله
٢٢– دستان شفابخش امام حسين (ع)
٢٣– صفات مومن از زبان پيامبر (ص)، امام حسين (ع) و امام صادق (ع)
٢٤– مامون و پسرانش – چرا هارون الرشيد امام کش شد؟!
٢٥– صبر و صدق
٢٦– عجايب خلقت و طبيعت
٢٧– حفظ اسرار و مداراي با مردم
٢٨– ابراهيم و نمرود
٢٩– علي (ع) کيست؟
٣٠– پيامي از کره ماه به بشريت
٣١– درباره آفات زبان و بلايايي که به دنبال دارد
٣٢– سرپوشي و مزاياي آن در زندگي
٣٣– زندگي حضرت سلمان
٣٤– مراسم وفات حضرت فاطمه – داستان ديدار اسماعيل هرقلي با امام زمان (ع) – منقلب شدن شهيد کافي در بالاي منبر و دعا براي امام خميني که در آن زمان در نجف در تبعيد بودند. آفرين به شجاعت و شهامت اين مرد خدا!
٣٥– فقر و اسلام
٣٦– گاو بني اسراييل
٣٧– يوسف و زليخا
٣٨– باليدن به چيزهاي مادي و عاقبت آن از نظر قرآن – داستان شگفت انگيز عتبه بصير
٣٩– محمد بن عيسي بحريني و تشرف او به خدمت امام زمان (ع)
٤٠– دو طفلان مسلم و داستان شهادت آنها
٤١– داستان ترماه بن آدا از ياران اميرالمومنين علي (ع)
٤٢– روضه هنده
٤٣– ميثم تمار
٤٤– مقدس اردبيلي
٤٥– قيامت و مردم
٤٦– فرعون و آرايشگر
٤٧– ظاهربيني – داستان بيماري حضرت زهرا (س) و انار
٤٨– صفات شيعه
٤٩– صالح پيامبر
٥٠– زندان
٥١– زمامداران
٥٢– روز قيامت
٥٣– روحانيت و مردم
٥٤– درباره نماز
٥٥– درباره چشم
٥٦– دختر طايف
٥٧– حقانيت اسلام
٥٨– جغد و بهلول
٥٩– مراسم تولد حضرت علي (ع) – يکي از سخنرانيهاي بسيار زيباي شهيد کافي
٦٠– تولد امام زمان (ع)
٦١– امت اسلامي
٦٢– اسلام و زلزله
٦٣ – ازدواج حضرت زهرا (س)
٦٤ – ارزش عبادت جوان
٦٥– مراسم اربعين در کرج
٦٦– مراسم احيا در مسجد اعظم قم
٦٧– احترام به پدر
٦٨– احترام به مادر
٦٩– ايمان و مردم
٧٠– درباره معاد
٧١– شب ٢١ ماه رمضان
٧٢– مردم و قيامت
٧٣– مسئوليت و مردم
٧٤– نشانه هاي ايمان
٧٥– وصيتنامه علام بحرالعلوم
٧٦– وفات حضرت زهرا (س)
٧٧– دعاي سمات
٧٨– ابراهيم و نمرود
٧٩– کودکي حضرت محمد (ص)
٨٠– موسي و فرعون
٨١– حضرت علي (ع) و عايشه
٨٢– ارزش عمر
٨٣– مردم چند دسته اند؟
٨٤– اسکندر و فغفور
٨٥– اصحاب اخدود
٨٦– اصحاب رغيم
٨٧– اصحاب کهف
٨٨– امام زمان (عج)
٨٩– ايمان به خدا
٩٠– بخت النصر
٩١– برسيساي عابد
٩٢– اسلام و مردم
٩٣– بلعم باعورا
٩٤– بهلول نباش
٩٥– دين و حجاب
٩٦– پسر دزد و جيب بر
٩٧– تقوا در خلوت
٩٨– جوان خارکن
٩٩– حقوق والدين
١٠٠– خوف و رجا
١٠١– خيبر و فدک
١٠٢– قلوب مردم

دانلود سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی

دانلود روضه شیخ احمد کافی

دانلود روضه شیخ احمد کافی

دانلود دعا شیخ احمد کافی 

دانلود روضه شیخ احمد محرم

0 دیدگاه ارسال شده است

ارسال نظر

پست‌الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *