خانه » مالتی مدیا » سریال » دانلود سریال گریم Grimm تا قسمت آخر

تبلیغ در مرسی دانلود

دانلود سریال گریم Grimm تا قسمت آخر

دانلود سریال گریم Grimm تا قسمت آخر

دانلود سریال گریم Grimm به صورت کامل

Download Grimm TV show all seasons

آپدیت : فصل ۵ قسمت ۷ اضافه شد 

کیفیت عالی ۴۸۰p همراه با چندین زیرنویس فارسی

دانلود سریال گریم Grimm

سریال گریم Grimm مجموعه ای تلویزیونی محصول کشور آمریکا است که از سال ۲۰۱۱ تاکنون در حال پخش است . داستان در مورد شرح حال و پیچیدگی های زندگی یک پلس است که دارای قدرتی خارق العاده است .

خلاصه سریال گریم Grimm

داستان از جایی شروع می شود که بازیگر نقش اصلی فیلم نیک برکارت کارگاه اداره پلیس پورتلند به صورت عادی در حال کار در اداره و زندگی روزانه خود میباشد اما پس از مدتی متوجه میشود که چهره ی بعضی از مردم را به صورت حیوان می بیند ، در ابتدا خیال می کند که دچار یک بیماری روانی شده اما با گذر زمان متوجه میشود که بیمار نیست بلکه دارای قدرتی است که از نیاکان خود به ارث برده .

او پس از مدتی متوجه می شود که فردی که دارای چنین ویژگی است گریم Grimm نامیده می شود و کسانی که صورت آن ها به صورت حیوان است وسن نامیده میشود که تنها توسط گریم قابل دیدن است و گریم Grimm یک شکارچی وسن است .در ادامه نیک متوجه میشود که ماموریت دشواری بر دوش دارد و جنگ شدیدی میان گروه های مختلف از جمله وسن های سلطنتی ، گروه گریم ها ، وسن های معمولی و وسن های مبارز وجود دارد .

دانلود سریال گریم Grimm در ادامه مطالب

دانلود سریال گریم Grimm   را به کسانی که طرفدار هیجان و صحنه های اکشن هستند پیشنهاد می کنیم.

قسمت دانلود

تنها کیفیت ۴۸۰p در حال حاضر موجود است

فصل اول سریال گریم Grimm

دانلود زیرنویس فصل اول سریال گریم به صورت کامل 

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱ || ۱ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۲ || ۲ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۳ || ۳ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۴ || ۴ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۵ || ۵ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۶ || ۶ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۷ || ۷ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۸ || ۸ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۹ || ۹ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۰ || ۱۰ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۱ || ۱۱ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۲ || ۱۲ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۳ || ۱۳ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۴ || ۱۴ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۵ || ۱۵ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۶ || ۱۶ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۷ || ۱۷ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۸ || ۱۸ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۱۹ || ۱۹ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۲۰ || ۲۰ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۲۱ || ۲۱ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل اول قسمت ۲۲ || ۲۲ Download Grimm Season 1 Episode

دانلود زیرنویس فصل اول سریال گریم به صورت کامل

دانلود زیرنویس فصل دوم سریال گریم به صورت کامل

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱ || ۱ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۲ || ۲ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۳ || ۳ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۴ || ۴ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۵ || ۵ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۶ || ۶ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۷ || ۷ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۸ || ۸ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۹ || ۹ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۰ || ۱۰ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۱ || ۱۱ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۲ || ۱۲ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۳ || ۱۳ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۴ || ۱۴ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۵ || ۱۵ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۶ || ۱۶ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۷ || ۱۷ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۸ || ۱۸ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۱۹ || ۱۹ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۲۰ || ۲۰ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۲۱ || ۲۱ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل ذوم قسمت ۲۲ || ۲۲ Download Grimm Season 2 Episode

دانلود زیرنویس فصل دوم سریال گریم به صورت کامل

فصل سوم سریال گریم Grimm

دانلود زیرنویس فصل سوم سریال گریم به صورت کامل

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱ || ۱ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۲ || ۲ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۳ || ۳ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۴ || ۴ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۵ || ۵ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۶ || ۶ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۷ || ۷ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۸ || ۸ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۹ || ۹ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۰ || ۱۰ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۱ || ۱۱ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۲ || ۱۲ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۳ || ۱۳ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۴ || ۱۴ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۵ || ۱۵ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۶ || ۱۶ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۷ || ۱۷ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۸ || ۱۸ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۱۹ || ۱۹ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۲۰ || ۲۰ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۲۱ || ۲۱ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل سوم قسمت ۲۲ || ۲۲ Download Grimm Season 3 Episode

دانلود زیرنویس فصل سوم سریال گریم به صورت کامل

فصل چهارم سریال گریم Grimm

دانلود زیرنویس فصل چهارم سریال گریم به صورت کامل

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱ || ۱ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۲ || ۲ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۳ || ۳ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۴ || ۴ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۵ || ۵ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۶ || ۶ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۷ || ۷ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۸ || ۸ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۹ || ۹ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۰ || ۱۰ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۱ || ۱۱ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۲ || ۱۲ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۳ || ۱۳ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۴ || ۱۴ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۵ || ۱۵ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۶ || ۱۶ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۷ || ۱۷ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۸ || ۱۸ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۱۹ || ۱۹ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۲۰ || ۲۰ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۲۱ || ۲۱ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل چهارم قسمت ۲۲ || ۲۲ Download Grimm Season 4 Episode

دانلود زیرنویس فصل چهارم سریال گریم به صورت کامل

فصل پنجم سریال گریم Grimm

دانلود زیرنویس فصل پنجم سریال گریم تا قسمت منتشر شده

دانلود سریال گریم Grimm فصل پنجم قسمت ۱ || ۱ Download Grimm Season 5 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل پنجم قسمت ۲ || ۲ Download Grimm Season 5 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل پنجم قسمت ۳ || ۳ Download Grimm Season 5 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل پنجم قسمت ۴ || ۴ Download Grimm Season 5 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل پنجم قسمت ۵ || ۵ Download Grimm Season 5 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل پنجم قسمت ۶ || ۶ Download Grimm Season 5 Episode

دانلود سریال گریم Grimm فصل پنجم قسمت ۷ || ۷ Download Grimm Season 5 Episode

دانلود زیرنویس فصل پنجم سریال گریم تا قسمت منتشر شده

مطالب پیشنهادی:

مجموعه 15 کلیپ دیدنی از بوکسورهای معروف + سری اول
دانلود موزیک ویدیو علی پارسا بنام بزار گریه کنم
دانلود مستند قمه زنی
دانلود حسرت آونگ با صدای امید روشن بین
دانلود کلیپ تنهاترین با موضوع مظلومیت امام زمان
دانلود فیلم محمد رسول الله + محمد رسول الله اثر مجید مجیدی
فصل هفت سریال مردگان متحرک The Walking Dead
دانلود فیلم چ + فیلم چمران اثر ابراهیم حاتمی کیا
دانلود زیارت عاشورا با صدای 15 مداح +نسخه کامپیوتر و اندروید
منتخب 4 آهنگ برتر جدید
دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری به نام یه روز از یاد تو
دانلود اهنگ جدید بهزاد پکس و سعید تاتایی به نام باید فراموشش کنم
سریال میرزا کوچک خان ۱۳۶۶ + با لینک مستقیم
دانلود آهنگ جدید مرتضی پاشایی به نام سه شنبه سرد
دانلود اهنگ جدید زنده یاد حبیب به نام محکوم
دانلود آهنگ گاهی از امین حبیبی "جدید" - با لینک مستقیم
دانلود اهنگ جدید محسن یگانه به نام وابستگی
دانلود موزیک ویدئو مهدی احمدوند به نام دیوونه - با لینک مستقیم
امتیاز 5.00 ( 3 رای )

راهنما

پسورد تمام فایل ها در صورت نیاز mer30download.com یا www.mer30download.com می باشد.

برای باز کردن و اکسترکت فایل ها از نرم افزار Winrar استفاده کنید .

برای حداکثر سرعت دانلود به شما توصیه می کنیم از نرم افزار مدیریت دانلود اینترنت دانلود منیجر IDM استفاده کنید.

سوالات و نظرات خود را می توانید در قسمت نظرات در مورد هر نرم افزار بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای سایت مرسی دانلود محفوظ است - مرسی دانلود